PSYSYVFMA Advanced Studies in Psychology, M.A. (90+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

Psykologian syventävien FM-opintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan ja työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida empiirisen tutkimuksen.

Psykolgian syventävät FM-opinnot suorittanut ei voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen hänellä on valmiudet psykologian jatkokoulutuskoulutusohjelmiin.

Structure

Select all (90+ cr)