PSYSFM30 Advanced studies in personality psychology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan persoonallisuuspsykologiaan liittyvää asiantuntemusta suhteessa PSYP130 ja PSYA130 opintojaksoihin opiskelijan itsessään tunnistaman henkilökohtaisen osaamistarpeen suuntaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt teoreettinen käsitys ja tutkimustietoon pohjautuva asiantuntemus jostakin persoonallisuuspsykologian teemasta, joka on relevantti myös psykologin ammatillisen osaamisen kannalta (ts. opitun tiedon soveltaminen). Tämä teema voi koskea esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, elinikäistä kehitystä, ympäristön ja yksilön vuorovaikutusta, piirteitä, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja, sosiaalista toimintaa tai jotakin soveltavaa persoonallisuuden psykologian osa-aluetta. Opintojaksolla opiskelija oppii lukemaan, analysoimaan ja arvioimaan alan tutkimusartikkeleita sekä kehittää kriittistä ajatteluaan ja tieteellistä kirjoitustaitoaan

Additional information

Vain psykologian maisteriohjelmassa (FM) opiskeleville.

Study materials

Kirjallinen tehtävä perustuu korkeatasoisiin tieteellisiin julkaisuihin, jotka opiskelija itse etsii valitsemansa teeman mukaan sovittuaan sen tentaattorin kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjallinen tehtävä (essee).

Teaching