PSYS4500 Childhood (youth) and family (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso sisältää vuosittain kursseja ja/tai kirjallisuuden liittyen lapsiin/nuoriin ja/tai perheeseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventävä teoriatietämys psykologian alan ajankohtaisista kysymyksistä koskien lapsia/nuoria ja/tai perhettä sekä tietämys laitoksen ja/tai tiedekunnan näiden alueiden tutkimuksen teosta. Hän osaa pohtia ajankohtaisia ilmiöitä uusimman tutkimustiedon näkökulmasta, hänellä on valmiudet perustella omia näkemyksiään sekä hakea tietoa itseohjautuvasti ja lähdekriittisesti. Opintojaksolla opiskelija kehittää ajattelutaitojaan ja itseohjautuvuuden taitojaan. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan seminaariosallistumiseen ja esitelmään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan seminaariosallistumiseen ja esitelmään tai kirjallisuustenttiin tai kirjalli-seen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Suoritustapa lukuvuodesta riippuen joko seminaari ja suullinen esitelmä tai kirjallinen tehtävä.

Teaching