MUSAINERI Intermediate Studies in Musicology (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Musiikkitieteen aineopinnoissa perehdytään valittuihin empiriaa painottavan musiikkitieteen suuntauksiin ja musiikkikulttuurin ilmiöihin sekä alan tutkimukseen. Lisäksi aloitetaan työelämävalmiuksien rakentaminen henkilökohtaisen portfoliotyöskentelyn ja työelämäopintojen kautta. Aineopintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja.

Learning outcomes

Musiikkitieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää empiirisen musiikkitieteen keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä
- hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa - viestiä musiikkitieteellistä tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin tutkimukseen ja tekemiseen

Structure

Select 35 cr