MUTA1101 Applied Arts (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Soveltava taidetoiminta tutkimuskohteena ja palvelumuotoiluna.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee soveltavan taidetoiminnan eri muotoja ja käytäntöjä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidetoimintaa käyttäjäryhmien erityistarpeiden lähtökohdista
  • osaa tarkastella taidetoimintaa monialaisessa työympäristössä ja jaetun ammattiosaamisen avulla toteutettavana työnä
  • tuntee soveltavan taidetoiminnan eettiset erityisvaatimukset
  • tuntee soveltavan taidetoiminnan tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä monitieteisesti.

Literature

  • Pääjoki, Tarja; Tikkaoja, Oona (eds.): Taide palvelee: soveltavan taiteen palvelumuotoilu. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 45. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018.
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-456-285-0

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching