TAIA1107 Art as event (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Taide toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä; taiteen harrastaminen aktiivisena ja vastavuoroisena prosessina; taide maailman ja itsen hahmottamisen ja tutkimisen välineenä; kontekstit, keskustelut, harrastuneisuus jne. taiteen koettuihin arvoihin ja merkityksiin vaikuttavina tekijöinä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa tarkastella ja analysoida taidetta toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä, ja ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä
  • hahmottaa taiteen harrastamisen sekä taidetoiminnan merkityksiä ja arvoja yksilöille ja yhteisöille
  • tuntee taidetta toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä koskevaa kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusta
  • osaa soveltaa näitä näkökulmia taidetoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa huomioiden eettisiä kysymyksiä.

Additional information

Opintojakso sisältyy EduFutura - moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Literature

  • Fleming, Michael; O'Toole, John; Bresler, Loira (toim.): The Routledge international handbook of the arts and education. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge 2015.
  • Noë, Alva: Omituisia työkaluja : taide ja ihmisluonto. Tampere : niin & näin 2019.
  • O'Toole, John ; Adams, Ricci-Jane ; Anderson, Michael ; Burton, Bruce ; Ewing, Robyn (eds.): Young audiences, theatre and the cultural conversation. Dordrecht : Springer 2013.
  • Bresler, Liora; Thompson, Christine Marmé (toim.): The arts in children's lives : context, culture, and curriculum. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers 2002.
  • Davis, Jessica Hoffmann: Framing education as art: the octopus has a good day. New York : Teachers College Press cop. 2005.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Alan tutkimuksen ja menetelmien soveltaminen itsenäisesti oppimistehtävässä, esseenä tai e-tenttinä
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 4

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching