LPETAN Specialized Studies in Dance Pedagogy (25 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Tämä kokonaisuus vain liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille eikä opiskeluoikeutta tarvitse hakea erikseen. Jos sisällytät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi olethan yhteydessä opintoasiat-sport@jyu.fi .

Description

Tanssipedagogiikan erikoistumisopinnoissa tanssia ja kehollista ilmaisua opitaan monipuolisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tanssin avulla opiskelijaa rohkaistaan tutustumaan kehollisuuden ja kehotietoisuuden eri ulottuvuuksiin ja ymmärtämään liikettä fyysisen aktiivisuuden lisäksi myös kokemusten ja havaintojen lähtökohdista. Tanssia lähestytään kurssisista riippuen osana liikuntakasvatusta, taidekasvatusta, yhteisöllistä kasvatusta, kulttuurikasvatusta ja toiminnallisia terapioita eri painotuksin. Opinnot vahvistavat opiskelijan vuorovaikutustaitoja muun muassa kehollisen läsnäolon, kehollisen reflektoinnin ja ilmaisun harjoittelun myötä. Lisäksi opinnot kehittävät tanssin monipuolista opettamista ja soveltamista kasvatuksen eri osa-alueilla.

Joitakin tanssipedagogiikan opintoja, kuten tanssillista voimistelua, integroidaan liikuntapedagogiikan syventäviin opintoihin. Tällöin opiskelija suorittaa tanssipedagogiikan opintoihin kuuluvan kurssin, täydentää sitä tarvittaessa vastuuopettajan ohjeiden mukaan ja opintopisteet kohdennetaan liikuntadidaktiikan syventävään kurssiin.

Opintoja suunniteltaessa kannattaa huomioida, että kaikkia opintojaksoja ei opeteta joka vuosi.

Tämä kokonaisuus vain liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille eikä opiskeluoikeutta tarvitse hakea erikseen. Jos sisällytät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi olethan yhteydessä opintoasiat-sport@jyu.fi .

Learning outcomes

-

Additional information

Opintoja suunniteltaessa kannattaa huomioida, että kaikkia opintojaksoja ei opeteta joka vuosi.


Tämä kokonaisuus vain liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille eikä opiskeluoikeutta tarvitse hakea erikseen. Jos sisällytät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi olethan yhteydessä opintoasiat-sport@jyu.fi .

Structure

Select 25 cr / 13 cr