LPET1010 Balance from dance: Pair dances (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Paritanssit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää tanssia monipuolisesti fyysisenä, yhteisöllisenä ja kokemuksellisena osana liikunta- ja taidekasvatusta kurssin painotuksesta riippuen

- ymmärtää tanssin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

- osaa opiskellun tanssimuodon tai sisältöjen keskeiset piirteet, perustiedot ja –taidot

Study materials

Anttila, E. 2009. Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2), 84–92. (8 s.)

Klemola, T. 2013. Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: Docendo. (220 s.)

Kokkonen, M. 2014. Dance. Teoksessa B. Heys (toim.) Arts and emotions - Nurturing our Creative Potential. Botín Foundation Report, 119–137. (19 s.)

Nieminen, P. 2008. Hidas - nopee - nopee - paritanssin opetuksen ABC. Helsinki: Kultanuotti. (109 s.)

Nurmi, A-M. 2012. Kaduilta liikuntasaliin. Toimintatutkimus

hiphop-tanssista osana lukion liikuntakasvatusta. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 184. (85 s.)

Siljamäki, M. 2015. Tanssi avaa polkuja oman itsen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 51 (1), 16–19. (4 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching