LPET1005 Improvisation, Choreography and Performance (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Koreografiaa käsittelevän kirjallisuuden lukeminen ja 2-3 erilaiseen tanssiesitykseen tutustuminen.

Koreografian suunnittelu itsenäisesti ja sen ohjaaminen yhdelle tanssijalle (sooloesitys) tai useammalle tanssijalle.

Koreografi voi olla myös itse tanssiesityksessä tanssijana (ei kuitenkaan sooloteoksessa).

Koreografian esittäminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee liikkeen ilmaisullista ja esittävää luonnetta.

-osaa suunnitella ja ohjata koreografian sekä toteuttaa esityksen yleisölle.

Additional information

Opiskelija hankkii itse esiintyjän/esiintyjät ja esityspaikan. Kurssi suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Description of prerequisites

Tasapainoa tanssista –opintojaksosta vähintään 2 op suoritettuna

Study materials

Burrows, J. 2010. A Choreographer´s Handbook. New York: Routledge. (228 s.)

Butterworth, J. & Wildschut, L. (toim.) 2009. Contemporary Choreography: A Critical Reader. New York: Routledge. (459 s.)

Heimonen, K. 2009. Sukellus liikkeeseen - liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Acta Scenica 24. Teatterikorkeakoulu: Helsinki. (322 s). https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33936/Acta_Scenica_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Minton, S. C. 2007. Choreography – A basic approach using improvisation. 3. painos. Champaign, IL: Human Kinetics. (165 s.)

Spier, S. (toim.) 2011. William Forsythe and the Practice of Choreography: It Starts From Any Point. New York: Routledge. (186 s.)

Törmi, K. 2016. Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Acta Scenica 46. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. (191 s.) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161453/Acta_Scenica_46.pd

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching