KTTPER-JYUAVOIN Basic Studies in Economics (26–29 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Taloustieteen perusopintokokonaisuus perehdyttää taloustieteen peruskäsitteisiin ja –teorioihin sekä antaa valmiuksia käsitellä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisestä näkökulmasta. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Taloustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• tietää talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenee selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan.
• kykenee tunnistamaan mikro- ja makrotaloudellisia ilmiöitä talouden toiminnassa.

Structure

Select all (26–29 cr)