KIRPERERI Basic Studies in Literature (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kirjallisuudentutkimuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kirjallisuuskäsityksiä. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä kirjallisuuden päälajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistorian päälinjat. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikoita konteksteineen.

Learning outcomes

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija
  • osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuutta ja tuntee keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen teorioita sekä käsitteitä
  • hahmottaa länsimaisen kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
  • pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisinä pidettyjen kirjallisuuden klassikoiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa
  • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
  • on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan ja eettistä ajatteluaan
  • on harjaantunut akateemisissa tekstitaidoissa
  • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
  • on oppinut työelämässä tarvittavia yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja
  • on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Structure

Select all (25 cr)