TAIP1105 Ideas and Imagery of Western Culture (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutustutaan länsimaisen kulttuurin keskeisiin klassisiin teksteihin sekä kuvataiteelle ja kirjallisuudelle yhteisiin teemoihin, joiden vaikutus on ulottunut myös populaarikulttuuriin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee perustiedot keskeisimmistä kulttuuri-ilmiöistä länsimaissa
  • tunnistaa länsimaisen kulttuurin yhteyksiä muihin kulttuureihin
  • pystyy jäsentämään vuorovaikutussuhteita eri taiteenlajien välillä
  • ymmärtää ja tunnistaa keskeisen kuvaston ja teemojen sisällön.

Literature

  • Korpua, Jyrki: Alussa oli sana: Raamattu ja kirjallisuus. Helsinki: Avain 2016.
  • Kivistö, Sari; Riikonen, H. K.; Kajava, Mika: Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma. Helsinki: Avain 2013.
  • Kajava, Mika; Kivistö, Sari; Riikonen, H. K.; Salmenkivi, Erja; Sarasti-Wilenius, Raija: Kulttuuri antiikin maailmassa. Helsinki: Teos 2009.
  • Piela, Ulla; Seppo Knuuttila; Pekka Laaksonen (toim.): Kalevalan kulttuurihistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Opintojakson kirjallisuuslistasta valitaan "Alussa oli sana: Raamattu ja kirjallisuus." ja "Kalevalan kulttuurihistoria". Lisäksi valitaan toinen seuraavista:  "Mitä jokaisen tulee tietää antiikista" tai "Kulttuuri antiikin maailmassa". Teokset luetaan valikoiden, sopien vastuuopettajan kanssa.

Teaching