KIRP1101 Introduction to Literary Studies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuutta

  • tuntee keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen teorioita sekä käsitteitä.

  • hahmottaa kirjallisuudentutkimuksen teorian sovelluksia.

Literature

  • Koskela, Lasse; Rojola, Lea 1997: Lukijan ABC-kirja. Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching