GERKOKSYV Study Module in Special Issues of Gerontology (15 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Gerontologiset erityiskysymykset –opintomoduulin tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä vanhenemisen ja vanhenemistutkimuksen ajankohtaisista erityiskysymyksistä. Moduulin opintojaksoilla opiskelija harjaantuu kriittisesti arvioimaan vanhenemistutkimusta, ottamaan osaa väestön vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimimaan vanhojen ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Moduuli on suunnattu opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja alalta (esim. terveystieteiden kandidaatiksi valmistunut opiskelija, joka ei ole gerontologian ja kansanterveyden opiskelija, tai Vanheneminen ja terveys –moduulin suorittanut opiskelija)

Learning outcomes

Opintomoduulin suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee ja osaa arvioida monitieteisiä ajankohtaisia gerontologisia erityiskysymyksiä.
  • osaa selittää yhteiskunnallisten muutosten, vanhenemisen ja vanhenemisen tutkimuksen välisiä yhteyksiä eri aikakausina ja eri kulttuureissa.
  • osaa kriittisesti arvioida vanhenemistutkimusta ja osallistua vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • osaa soveltaa tieteellistä tietoa vanhojen ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Description of prerequisites

Terveystieteiden kandidaattiopinnot tai Vanheneminen ja terveys -moduuli

Additional information

Valitse moduuliin sisältyvistä opintojaksoista 15 op. Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Structure

Select 15 cr / 20 cr