ESPPER Basic Studies in Spanish Language (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. 

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa viestiä espanjan kielellä ongelmitta sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän ja opiskelun käytännön viestintätilanteissa. Hän ymmärtää akateemista kieltä ja osaa tuottaa opiskeluun liittyviä tekstejä.
  • tuntee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja pääsuuntaukset
  • tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset
  • on tutustunut espanjankielisten maiden historiaan ja kulttuuriin
Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen. 

Structure

Select all (25 cr)