ESPP1011 Grammatic and Phonetic Aspects in Spanish (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa espanjan kielen kieliopista ja

kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja. Lisäksi opiskellaan joitakin kieliopin aiheita myös teoreettisemmasta ja kontrastiivisesta näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseenja puheen sujuvuuteen. Fonetiikan tiedoilla tuetaan erityisesti suomenkieliselle puhujalle haastavimpien äänteiden oppimista.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kirjallinen koe ja ääntämiskoe.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.  

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee espanjan kielen normatiivisen kieliopin keskeisimmät rakenteet

- osaa hyödyntää kieliopin käsitteitä kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin

- on oppinut tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja espanjan välillä

- on kehittänyt standardiespanjan ääntämystään ja tuntee fonetiikan peruskäsitteet

- osaa soveltaa oppimaansa käytännön kielenkäyttötilanteissa 

Study materials

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, ISBN:

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1-C2, ISBN: 978-

8467521092

FRANCO, J.R., NUÑO, M.P. FONÉTICA NIVEL AVANZADO B2 CON SOLUCIONES + CD, ISBN: 978-

8466778411  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching