ESPP1041 History of Spanish-speaking Countries (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historiasta ja maantie-

teestä.

Suoritustavat

Kirjatentti. Tenttimateriaalit ilmoitetaan kurssitilassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvaile-

maan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet

keiset aikakaudet, suuntaukset ja henkilöt.

- tunnistaa historiallisten tapahtumien vaikutukset nyky-yhteiskunnan kehittymiseen 

Study materials

Pereira Castañares y de la Mata Carrasco (2016): Historia de España.

Literature

  • Pereira Castañares y de la Mata Carrasco (2016): Historia de España.

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjatentti. Tenttimateriaalit ilmoitetaan kurssitilassa.
Evaluation criteria:
Kirjatentti. Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching