EKTKOK Study Module in Moral and Ethical Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Humanismi, sekulaarit ja ei-sekulaarit katsomukset sekä niiden tutkiminen, sekä näiden traditioiden tuntemus

Ihmisen ja ympäristön tutkimukselliset näkökulmat kokonaisvaltaisen maailmankuvan muodostamisessa

Laaja valikoima näkemyksiä koskien hyvää elämää, etiikkaa, yhteiskuntaa, todellisuutta ja sen eri puolia.

Learning outcomes

Tiedot: Humanististen ja sekulaarien sekä ei-sekulaarien katsomustraditioiden tuntemus, filosofisen ihmistutkimuksen alat, maailmankatsomusten perusteet; hyvän elämän, yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin sekä etiikan keskeisten näkemysten tuntemus

Taidot: Elämänkatsomustieto - oppiaineen opettamisen edellyttämät taidot: oppiainesisältöjen kehittäminen ja kytkeminen opetustyöhön perehtymisvaiheesta lähtien opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppiainepedagogiikan mukaisesti

Asenteet: Kriittisen ja sivistysmyönteisen asenteen omaksuminen, opettajuuteen jatkuvan oppimisen asenteella suhtautuminen

Description of prerequisites

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden edeltävinä opintoina edellytetään jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
  • Etiikka-moduuli väh. 25 op (edeltävinä opintoina moduulin laajuus vähintään 25 op, muille laajuus 15-30 op)
tai edellisten opetussuunnitelmien mukainen:
  • Etiikan opintokokonaisuus 25 op
  • Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op
  • Filosofian perusopinnot 25 op

Structure

Select all (35 cr)