EKTA2007 Well-being and the good life (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mitä ovat hyvinvointi ja hyvä elämä? Opintojakso antaa yleistiedot hyvinvoinnin ja onnellisuuden tutkimuksesta ja hyvän elämän filosofiasta.

Description

Opintojakso esittelee eri tapoja ymmärtää hyvinvoinnin, hyvän elämän, onnellisuuden ja tyytyväisyyden käsitteitä ja näiden asioiden tutkimuksen tapoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustava ymmärrys hyvinvointiin ja hyvään elämään liittyvistä käsitteistä, hän osaa arvioida asiaan liittyvää tutkimusta ja ymmärtää hyvinvoinnin filosofian kysymyksiä.

Additional information

Suoritustapoja on kaksi:

1) Osallistuminen kontaktiopetukseen, jolloin luetaan luennoilla ilmoitetut lukemistot ja suoritetaan luennoilla ilmoitetut tehtävät.

2) Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja molempiin teoksiin perustuva kuulustelu eTentissä.

Literature

  • Guy Fletcher: The Philosophy of Well-Being (ISBN 978-1-74532-9 ebk)
  • William J. Talbott: Human Rights and Human Well-Being (ISBN 978-0-19-517348-2)

Completion methods

Method 1

Description:
12-18h kontaktiopetusta ja opetukseen liittyvät tehtävät.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallisuustentti eTentissä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching