EKTA2006 Philosophy of Human Condition : Researching Humans (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Inhimillisen maailmassa olemisen rakenne
- Minuus ja henkilöidentiteetti
- Toiseus ja vieraus
- Tietoisuus ja tiedostamaton
- Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
- Tieteelliset ja uskonnolliset ihmiskäsitykset
- Toimijuus ja yhteiskunnalliset suhteet

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osa eritellä monipuolisesti ihmistutkimisen käsitteellisiä, ideahistoriallisia ja metodisia perusteita ja tunnistaa erilaisten ihmiskuvien taustalla olevia filosofisia oletuksia. Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti erilaisten ihmiskuvien luonnetta sekä niiden perusoletuksia.

Study materials

Pojman, Louis P.: Who Are We? Theories of Human Nature


Lisäksi YKSI seuraavista:

Scheler: The Nature of Sympathy (sovit. osin) (Wesen und Formen der Sympathie)

Stein: On the Problem of Empathy (Zum Problem der Einfühlung)

Kaila: Persoonallisuus

Schiller: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta

Fromm: Marx’s Concept of Man.

Kant: Anthropology from a Pragmatic Point of View (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht)

Literature

  • Pojman, L.P. 2005: Who are we? Theories of Human Nature. Oxford University Press. 0-1-951-17927-7, 978-0-195-17927-9
  • Scheler, M. 2008: The Nature of Sympathy. Transaction Publishers cop. 978-1-412-80687-9
  • Stein, E. 1989: On the Problem of Empathy. ICS. 09-35216111 (n)
  • Kaila, E. 1982: Persoonallisuus. Otava. 951-1-06672-2 (n)
  • Schiller, F. 2013: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. Tutkijaliitto. 978-952-516995-9 (n)
  • Fromm, E. 2013: Marx's concept of man. Open Road Integrated Media. 978-1-480-40209-6 (e-kirja)
  • Kant, I. 1996: Anthropology from a pragmatic point of view. Southern Illinois University Press. 0-8093-2060-6 (n), 978-0-585-27670-0 (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja luentotentti, tai seminaari sekä kirjallisuuden pohjalta laadittava kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen 100%, pisteistä vähintään puolet hyväksyttyyn arvosanaan.
Select all marked parts

Method 2

Description:
kirjallinen työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching