DKAPER Basic Studies in Drama Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Tweet text

Draamakasvatuksen perusopinnoissa opit käyttämään draaman ja teatterin keinoja opetuksessa. Lisäksi kehität itseilmaisuasi ja vuorovaikutustaitojasi.

Description

• Draamakasvatuksen teoreettiset ja praktiset perusteet
• Draama taidemuotona: esittävä ja soveltava draama
• Draamakasvatuksen tutkimuskenttä
• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana


Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
• perustella draaman taidemuotona
• perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
• opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Additional information

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään kolme viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.


Nämä opinnot voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Structure

Select all (25 cr)