ODKP1110 Basics of Drama Education and Genres (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

• Draamakasvatuksen oppimispotentiaali

• Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet

• Taiteellinen oppimisprosessi

• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

Learning outcomes

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

• osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta

• hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet

• ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, dialogisuuden, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä

• ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin pedagogiset ja eettiset pääperiaatteet

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

 • Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Helsinki:Sanoma Pro Oy.; ISBN: 978-952-63-3546-9
 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 978-951-39-4006-5
 • Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.; ISBN: 978-951-570-755-0
 • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.; ISBN: 978-951-9140-28-5
 • Heikkinen, H. 2004. Vakava leikillisyys: Draamakasvatusta opettajille. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Heikkinen, H. 2017. Ajattele toimien. Tampere: Draamatyö.
 • Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa: Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
 • Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
 • Schonmann, S. 2011. Key concepts in theatre/drama education. Rotterdam; Boston: Sense Publishers.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Completion methods

Method 1

Description:
Draamakasvatuksen perusopintoihin voivat osallistua vain erillisen ryhmäilmoittautumisen kautta valitut opiskelijat.
Evaluation criteria:
Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching