ODKP1140 Dramatisation (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.


Learning outcomes

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa

• hallitsee aristoteelisen dramaturgian perusteet

• osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa

• osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
  • Aaltonen, J. 2019. Käsikirjoittajan työkalut: Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Helsinki: SKS.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävien suorittaminen hyväksytysti, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching