DKAAIN Intermediate Studies in Drama Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Avoin yliopisto järjestää opetuksen.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Tweet text

Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennät draamallista osaamistasi osallistujana ja ohjaajana. Tutustut myös uusiin draaman genreihin ja tutkimukseen.

Description

• Draamakasvatuksen genretietoisuuden syventäminen

• Draamakasvatuksen tutkimus

• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana

• Draamaopettajuuteen kasvaminen

• Taiteellis-pedagoginen ja praktis-teoreettinen asiantuntijuus draamakasvatuksessa


Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

• toimia dialogisesti ja hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona

• hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä

• käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja ohjata draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia eettisesti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla

• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää ja hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteet

• reflektoida pedagogis-taiteellista toimintaansa draamakasvatuksen asiantuntijana

• käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina toimintamuotoina erilaisissa kasvatuksellisissa, opetuksellisissa ja muissa hyvinvointia edistävissä konteksteissa

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot.

Additional information

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään kolme viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.


Nämä opinnot voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Structure

Select all (35 cr)