ODKA2330 History of Drama Education and Theatre (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Draamakasvatuksen historian päälinjoja

• Teatterin historian päälinjoja ja keskeisiä vaikuttajia

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hallitsee draamakasvatuksen ja teatterin historian kehityslinjat ja tunnistaa niiden jatkumon

nykyteatterissa ja draamassa

• tietää ja osaa soveltaa 1900-luvun draamakasvatuksen ja teatterin keskeisten vaikuttajien teorioita

• käsittää draaman ja teatterin merkityksen yhteiskunnallisena vaikuttajana nykyajassa ja historian eri aikakausina

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Compulsory prerequisites

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • Braanaas, N. 1999 (tai uudemmat painokset). Dramapedagogisk historie og teorie. Trondheim: Tapir.
  • Heikkinen, H. 2017. Ajattele toimien. Tampere: Draamatyö.
  • Kilkku, E. 2017. Teatterin tyylilajit: Käytännön opas. Kemi: Nordbooks.
  • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
  • Seppälä, M.-O. & Tanskanen, K. (toim.) 2010. Suomen teatteri ja draama. Helsinki: Like.
  • Stanislavski, K. 2017. Näyttelijän roolityöskentely. Näyttelijäntyö 3. Helsinki: Aula & Co.
  • Wickham, G. 1995. Teatterihistoria. Helsinki: Painatuskeskus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching