ODKA2380 Process Drama and Forum Theatre (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Genretietoinen ja eettinen draaman soveltaminen ja ohjaaminen

• Soveltavan draaman genrejä

Learning outcomes

Opintojaksot ODKA2380 ja ODKA2390 ja ODKA2400 suoritettuaan opiskelija

• hallitsee soveltavan draaman dialogisen ohjaamisen

• ymmärtää draamakasvatuksen genrejen erilaiset tavoitteet, sovellusmahdollisuudet ja rajoitukset erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa

• osaa soveltaa ja arvioida draamakasvatuksen genrejä draamaopetuksessaan

• hallitsee draamaopetuksen pedagogiset ja eettiset periaatteet teoriassa ja käytännössä

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Compulsory prerequisites

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

 • Blatner, A. & Wiener, D. J. 2007. Interactive and improvisational drama. Varieties of applied theatre and performance. New York: iUniverse.
 • Boal, A. 1992. Games for actors and non-actors. London: Routledge
 • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
 • Chase, M. 2017. Mask: Making, Using and Performing. Gloucestershire: Hawthorn Press.
 • Hammond, N. 2015. Forum theatre for children: Enhancing social, emotional and creative development. London: Institute of Education Press.
 • Heikkinen, H. & Viirret T.-L. (toim.) 2003. Draaman teillä – tutkimus TIE-projektista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Jackson, T. 2013. Learning through theatre. The changing face of theatre in education. London: Routledge.
 • Mermikides, A. & Smart, J. 2010. (eds.). Devising in Process. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rowe, N. 2007. Playing the Other. Dramatizing Personal Narratives in Playback Theatre. London: Jessica Kingsley.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.
 • Wilsher, T. 2007. The Mask Handbook. Abingdon: Routledge.
 • Wooster, R. 2016. Theatre in Education in Britain. London: Bloomsbury.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
 Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching