Master's Degree Programme in Communication

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Viestinnän maisteriohjelman suorittanut filosofian maisteri (FM)

  • hallitsee viestinnän keskeiset teoreettiset sisällöt ja tutkimusmenetelmät
  • on syventänyt asiantuntemustaan useammalla erityisalueella
  • osaa tuottaa uutta tietoa viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ja soveltaa sitä kehittämistyössä
  • on sisäistänyt viestinnän ja vuorovaikutuksen eettiset periaatteet sekä arvostaa ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
  • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä sekä tiimi- ja ryhmätyössä tarvittavaa projekti- ja vuorovaikutusosaamista
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman asiantuntemuksensa vahvuudet ja on motivoitunut asiantuntemuksensa jatkuvaan kehittämiseen
  • osaa jäsentää osaamistaan suhteessa uratavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon viestinnän alalla. 

Structure

Select all (77+ cr)