LIB1DATA Introduction to Research Data Management (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Open Science Centre
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa tutkimusta. Kurssilla tutustutaan tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä ja tuotetaan ohjatusti aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto on luotu, tallennettu ja järjestetty luotettavasti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimusaineistojen avaaminen tukee vastuullisen tieteen tavoitteita, mutta tutkijan on tunnistettava, milloin aineistoa ei voi avata, ja kyettävä perustelemaan tämä tutkimuseettisistä lähtökohdista käsin.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin tutkimusaineistonsa osalta:

  • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
  • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
  • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
  • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
  • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
  • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
  • Kuinka suojattu aineistosi on?
  • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

Completion methods

Method 1

Description:
Verkkokurssi.
Evaluation criteria:
Hyväksytty-hylätty.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching