XYHI2030 Multilingual Interaction (TkK) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla pääset hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaariasi monikielisissä akateemisissa vuorovaikutustilanteissa.

Description

 • Kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutuksen ilmiöitä

 • Oman kielirepertuaarin ja monikielisyyden reflektointia/tavoitteellisia kehittämiskeinoja

 • Oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

 • Monialaisia teemoja monikielisesti 

 • Tavoitteellisen ryhmätoiminnan harjoittelua ja analysointia

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tiedostaa monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

 • osaa toimia monikielisesti akateemisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa​

 • tunnistaa ja hyödyntää koko omaa kielirepertuaariaan monikielisissä viestintätilanteissa sekä laajentaa sitä tavoitteellisesti ​

 • osaa hyödyntää monikielistä ja monialaista tietoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa​

 • osaa esitellä omaa alaansa monikielisesti ja perustella siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monialaisissa vuorovaikutustilanteissa​

 • osaa analysoida omaa ja ryhmän toimintaa vuorovaikutussuhteiden, yhteistoiminnan ja tavoitteen kannalta​ 

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching