XYHI1031 Academic Interaction (TkK) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla tutustut tarkemmin akateemisen vuorovaikutuksen ilmiöihin ja tilanteisiin (esim. argumentointi, ryhmä- ja palautevuorovaikutus) eri kielillä.

Description

 • argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen

 • vuorovaikutusosaaminen 

 • ryhmävuorovaikutuksen ilmiöitä 

 • palautevuorovaikutus ja rakentava palaute 

 • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
 • tiedostaa, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä. 

 • osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä  

 • hallitsee tieteellisen argumentaation ja perustelemisen perusperiaatteet 

 • osaa tavoitteellisesti ja perustellen esitellä oman alansa ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

 • tunnistaa toimivan ryhmän keskeisiä piirteitä ja oman toiminnan vaikutusta ryhmän toimintaan 

 • osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan 

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Time of teaching:
Period 4, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching