XYHH2003 Research Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa. Opintojakso tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja kehittää monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja. Näin opiskelija saa varmuutta ja motivoituu kehittämään taitojaan tutkimustekstin kirjoittajana.

Opintojakson sisällölliset painopisteet ovat kirjoittaminen osana tutkimusprosessia, tutkimustekstin rakentuminen sekä tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi.

Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Opiskelijan odotetaan osaavan muokata kirjoittamaansa tieteellistä tekstiä hyödyntäen palautetta sekä tietoa tieteellisten tekstien rakentumisesta. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.

Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus. Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatintutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Koko opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alkaessa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching