XYHH2002 Editing Journalistic Texts in Finnish (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielenhuollon osa-alueisiin tietoiskujen ja harjoitusten avulla. Kurssilla harjoitellaan myös tunnistamaan oman kirjoittamisen ongelmakohtia ja etsimään apukeinoja niiden ratkaisemiseksi. Kurssi suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukaudella. Kurssi on integroitu Uutisjournalismin kurssiin JOUA011, ja se suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukautena. Kurssi kuuluu pakollisena journalistiikan opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (36 t) ja pienryhmätoimintaan (2 x 2 t) sekä itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan osaavan ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset. Lisäksi opiskelijan odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kielenhuollon hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa kielenhuollon sääntöjä ja suosituksia omissa teksteissään.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching