RUOS1203 Sociolinguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan tutkimuskenttään, sen keskeisiin teorioihin ja menetelmiin sekä luetaan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Kurssiin sisältyy pienimuotoisen tutkimusprojektin suunnittelu sekä kenttätutkimuksen toteutus joko yksin tai pareittain.


Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Itsenäisestä suorituksesta sovittava erikseen.


Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja pienimuotoinen tutkimusprojekti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa selittää sosiolingvistiikan keskeiset teoreettiset käsitteet, teoriat ja suuntaukset,
  • osaa käyttää sosiolingvistisiä käsitteitä, pohtia niitä analyyttisesti ja soveltaa tietojaan muissa yhteyksissä ja
  • ymmärtää sekä osaa selittää ja soveltaa keskeisiä sosiolingvistisiä tutkimusmenetelmiä.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus.

Literature

  • S. Boyd & S. Ericsson. (red.) (2015). Sociolingvistik i praktiken. Studentlitteratur.; ISBN: 9789144095660
  • J. Einarsson. (2009). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. TAI C. Norrby & G. Håkansson. (2015). Introduktion till sociolingvistik. Stockholm: Norstedt. TAI E. Sundgren. (2007). Sociolingvistik. Stockholm: Liber.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Itsenäisestä suorituksesta sovittava erikseen.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja pienimuotoinen tutkimusprojekti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja pienimuotoinen tutkimusprojekti.
Language:
Swedish
Study methods:

Luennot ja harjoitukset ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Itsenäisestä suorituksesta sovittava erikseen.

Study materials:

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus.

Literature:
  • Einarsson, Jan. 2009. Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. TAI Norrby, Catrin & Gisela Håkansson. 2015. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm: Norstedt. TAI Sundgren, Eva. 2007. Sociolingvistik. Stockholm: Liber.
  • Boyd, S. & Ericsson, S. (red) (2015) Sociolingvistik i praktiken.

Teaching