RUOPERERI Basic Studies in Swedish Language as Optional Studies (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan ruotsin kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä pohjoismaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

Learning outcomes

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä

- tuntee pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisia yhteiskuntia

- tuntee ruotsin kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään

- tuntee kielentutkimuksen kenttää, peruskäsitteitä ja oman alan tutkimuksellisia lähestymistapoja

- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti

- tietää, millaisissa tehtävissä alalla toimiva asiantuntija voi työskennellä.

Additional information

Ruotsin kielen asiantuntijoita tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin. Pohjoismaiden välillä on vilkasta taloudellista ja kulttuurista vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jolloin ruotsin kielen tarve suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa on merkittävä. Suomen valtion virallinen kaksikielisyys edellyttää ruotsin kielen osaamista tietyissä ammateissa, joten ruotsin kielen hyvä hallinta voi olla eduksi esim. julkisen sektorin virkoihin haettaessa. Myös ruotsin kielen opetus- ja koulutustehtäviin valmistuneille on kysyntää työmarkkinoilla. Vähintään 60 opintopisteen laajuiset ruotsin kielen perus- ja aineopinnot, maisterintutkinto ja pedagogiset opinnot pätevöittävät opettamaan ruotsia peruskoulussa (v. 2016 alkaen myös alakoulussa). Lukiossa vaaditaan lisäksi, että suoritettuna on yhden lukiossa opetettavan aineen syventävät opinnot. Myös aikuiskoulutuksen kentälle tarvitaan ruotsin opettajia ja kouluttajia.

Structure

Select all (25 cr)