RUOPER Basic Studies in Swedish Language (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan ruotsin kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä pohjoismaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

Learning outcomes

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä

- tuntee pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisia yhteiskuntia

- tuntee ruotsin kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään

- tuntee kielentutkimuksen kenttää, peruskäsitteitä ja oman alan tutkimuksellisia lähestymistapoja

- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti

- tietää, millaisissa tehtävissä alalla toimiva asiantuntija voi työskennellä.

Structure

Select all (25 cr)