RUOA221 Youth Language and Slang (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään nuorten keskinäisessä vuorovaikutuksessa käyttämään kieleen (ja käyttämiin kieliin), nuorten kielen erityispiirteisiin (mm. slangi, koodinvaihto ja diskurssipartikkelit) eri kielialueilla, slangisanojen tavallisimpiin sananmuodostustapoihin sekä ajankohtaiseen tutkimukseen aiheesta. Kurssilla opiskelijat tekevät myös pienimuotoisen tutkimuksen, jossa tutkitaan nuorten keskinäisessä kommunikaatiossa käyttämää kieltä/käyttämiä kieliä ja slangia. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia tiedonhankinta-, ryhmätyö-, raportointi- ja esiintymistaitoja.

Suoritustavat 

Luennot, lukupiirityöskentely, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa erilaisia nuorten suullisessa ja kirjallisessa kielessä (esim. sosiaalinen media) esiintyviä piirteitä (mm. slangi, koodinvaihto ja diskurssipartikkelit)
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä (esim. slangi- ja muita sanakirjoja) selvittäessään slangisanojen merkityksiä ja alkuperää
  • on tutustunut eri kielialueiden nuorten kieleen ja tavallisimpiin nuorten slangisanoihin ja arkikielisiin sanoihin sekä
  • tuntee slangisanojen tavallisimmat sananmuodostustavat.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Description of prerequisites

Perusopinnot suoritettu kokonaan ja aineopinnot osittain.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssin oppimisympäristön kautta jaettavan materiaalin lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla tieteellisiin artikkeleihin, tutkimuksiin sekä muihin aihetta käsitteleviin teksteihin opettajan ohjeistuksen mukaan.

Literature

  • Opiskelijan valitsemat tieteelliset artikkelit ja tutkimukset opettajan ohjeistuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, lukupiirityöskentely, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät
Evaluation criteria:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Language:
Swedish
Study methods:

Luennot, lukupiirityöskentely, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät

Study materials:

Kurssin oppimisympäristön kautta jaettavan materiaalin lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla tieteellisiin artikkeleihin, tutkimuksiin sekä muihin aihetta käsitteleviin teksteihin opettajan ohjeistuksen mukaan.

Literature:
  • Opiskelijan valitsemat tieteelliset artikkelit ja tutkimukset opettajan ohjeistuksen mukaan.
No published teaching