Terveystieteet

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 


 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
 2. Suunnittele opintosi. 
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Terveystieteiden perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TTIP1002 Terveyden edistäminen.  Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson.

Opetusohjelma: Opintojen suunnitteluun voit käyttää tästä linkistä löytävää perusopintojen opintojaksojen ilmoittautumisajoista kertovaa vuosikelloa

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Terveystieteiden perusopinnot suoritetaan etä- ja verkko-opintoina.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Aloita opintosi opintojaksosta TTIP1002 Terveyden edistäminen (3 op). Jaksolla laadit henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sekä perehdyt Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeisiin kurssisisältöjen opiskelun lisäksi.

Tämän jälkeen voit suorittaa opintojasi muuten haluamassasi järjestyksessä, mutta huomioithan, että opintojakso LBIP1015 Fysiologian perusteet tulee suorittaa ennen opintojaksoa LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot.

2.4 Oletko opiskellut terveystieteitä aiemmin?

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023. Jos opintosi on aloitettu aiemmin, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Opetussuunnitelmat muuttuivat 1.8.2020. Aiemman opetussuunnitelma ainaka tekemäsi opintopisteet säilyvät ja teet puuttuvia opintojaksoja uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Ilmoittaudu opintojaksoille korpissa. Yksittäiset opintojaksot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Oheisesta taulukosta näet tarkemmin opetussuunnitelmien keskinäistä vertailua sekä muuttuneet opintojaksokoodit niissä kohden, missä opintojaksot vastaavat toisiaan. Mikäli et tiedä kuinka jatkaa opinnoissa, ota yhteyttä opettajaan mari.k.laine@jyu.fi

Uuden opetussuunnitelman opintojaksojen oppimisympäristönä on Moodle, johon pääset ilmoittautumisen jälkeen.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Terveystieteiden aineopinnot


3.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla tehtynä Terveystieteiden perusopinnot (26 op) tai aiempi amk-tutkinto.


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen ja opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

 • Tutustu aineopintojen tavoitteisiin ja pohdi mitä tavoitteita sinulla erityisesti on.
 • Tututustu opintojaksoihin ja laadi aikataulu opiskelullesi. Huomioi milloin opintojaksojen ilmoittautuminen alkaa. Aikataulujen koontitaulukko/opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024.
 • Säilytä suunnitelmasi opintojesi ajan ja päivitä sitä tarpeen mukaan.
 • Mikäli haluat suunnitelmastasi palautetta, lähetä se opettajalle sähköpostitse.

Aineopintojen perehdytys ja ohjaustilaisuuksia järjestetään Zoom-ympäristössä muutaman kerran vuodessa. Aikataulut löytyvät ajankohtaista-välilehdeltä. Tervetuloa mukaan kysymään opinnoista lisää.

3.3 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa 

Opintojaksoja voit suorittaa pääosin haluamassasi järjestyksessä. Huomioithan kuitenkin seuraavat suositukset:

 • Suosittelemme, että suoritat aineopintojen opintojaksojen lisäksi myös tutkimusmenetelmäopintoja ennen tutkielman aloittamista. Opintojakso LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet on tärkeä opintojen jatkon kannalta. Tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja tarvitaan opinnoissa, ja ne edellytetään hallittavan esimerkiksi tutkielmaryhmiin tultaessa.
 • Teet tutkielmasi seminaarin aikana, eli opintojaksolla KTEY016. Ilmoittaudu vasta sen jälkeen varsinaiselle tutkielmajaksolle KTEY017
 • Mikäli et opiskele terveystieteitä tutkintotavoitteisesti vaan esimerkiksi vapaavalintaiseksi opintokokonaisuudeksi, ei sinun tarvitse tehdä tutkielmaa. Voit valita vapaasti valinnaisia opintojaksoja niin, että opintokokonaisuuden 35 opintopistettä täyttyvät. 

Koko lukuvuoden aineopintojen ja tutkimusmenetelmäopintojen koontitaulukko auttaa hahmottamaan koko lukuvuoden opintotarjonnan.

3.4. Oletko opiskellut terveystieteiden aineopintoja tai metodiopintoja aiemmin?

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023. Jos opintosi on aloitettu aiemmin, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Opetussuunnitelmat muuttuivat 1.8.2020. Jos opintosi ovat kesken, teet puuttuvat opintojaksot voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Yksittäiset opintojaksot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Oheisesta taulukosta näet tarkemmin opetussuunnitelmien keskinäistä vertailua sekä muuttuneet opintojaksokoodit niissä kohden, missä opintojaksot vastaavat toisiaan. Mikäli opintopisteitä ei tule kokonaisuuteen riittävästi aiemmin tehdyillä opinnoilla, tehdään valinnaisista opinnoista enemmän opintojaksoja.

Mikäli et tiedä kuinka jatkaa opinnoissa, ota yhteyttä opettajaan heli.tyrvainen@jyu.fi

4 Opinnot terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville


Aiempi amk- tai opistotason tutkinto
Mikäli sinulla on aiempi amk- tai opistotason tutkinto, olet oikeutettu tekemään täydentävät terveystieteiden opinnot, joihin kuuluu osia perus-ja aineopinnoista sekä tutkimusmenetelmäopintoja. Lisätietoja löydät täältä.

Usein kysytyt kysymykset maisteriopintoihin tähtäävistä opinnoista
Kannattaa tutustua myös Usein kysyttyä terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtäävistä opinnoista -verkkosivuun. Verkkosivun löydät täältä.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.