Terveystieteet

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Mari Laine (perusopinnot)
Heli Tyrväinen (aineopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu, terveyskasvatus)
Heikki Kivistö (kuntoutuksen opinnot, metodiopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu, fysioterapia ja liikuntalääketiede)
Päivi Eskola (tutkintotavoitteinen opiskelu, gerontologia ja kansanterveys)

Kysy oppiaineeseen liittyvistä hallintotehtävistä koulutuspäälliköltä:
Susanna Nummi

Onko sinulla jo opisto- tai AMK -tutkinto

Mikäli sinulla on aiempi opisto-tai AMK-tutkinto, niin tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin.