STKKOKA Finnish as a second language in education, thematic module A (15–20 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduulin opintojaksoilla perehdytään suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kielitietoisen koulutuksen periaatteisiin. Sisällöissä otetaan huomioon eri-ikäiset oppijat ja eri koulutusasteet. Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja. 

Learning outcomes

Moduulin opintojaksoilla perehdytään suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kielitietoisen koulutuksen periaatteisiin. Sisällöissä otetaan huomioon eri-ikäiset oppijat ja eri koulutusasteet. Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja. 

Additional information

Moduuli sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin kysymyksistä sekä kielitietoisesta koulutuksesta eri koulutusasteilla.

Moduuli sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin kysymyksistä sekä kielitietoisesta koulutuksesta eri koulutusasteilla.

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja.

Structure

Select 3–4 pcs. (15–20 cr)