PTAKOK Thematic module in Decision analytics (30+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology, Faculty of Mathematics and Science
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology, Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Päätösanalytiikan temaattisen moduulin pääsisältö on datapohjaisen päätöksenteon menetelmien ja osaamisen hallinta. Tavoitteena on parempien päätösten tekemisen tukeminen. Moduuli koostuu optimointiin, tilastotieteeseen ja koneoppimiseen liittyvistä opintojaksoista. Datapohjaisen päätöksenteon tukemisen kokonaisuutta voidaan jäsentää eri osa-alueiden ns. saumattoman ketjun avulla, joka kattaa sekä datan hallinnan, mallinnuksen ja päättelyn keinoja että optimoinnin ja päätöksenteon tukemisen menetelmiä. Erilaiset ja erityyppiset datalähteet johtavat erilaisten päätöskysymysten vastaamiseen. Päätösten hyvyyttä voidaan kuvata ristiriitaisten tavoitteiden avulla, mikä johtaa monitavoiteoptimoinnin menetelmien käyttöön. Osaamista havainnollistetaan erilaisten sovellusesimerkkien avulla. Temaattinen moduuli liittyy kiinteästi Jyväskylän yliopiston DEMO-profilointialaan (jyu.fi/demo).

Learning outcomes

Moduulin suorittanut opiskelija
- Osaa hyödyntää dataa monipuolisesti päätöksenteossa erilaisissa ongelmissa
- Osaa valita ja käyttää erilaisiin tarpeisiin soveltuvia optimoinnin ja monitavoiteoptimoinnin menetelmiä
- Osaa valita eri ongelmiin soveltuvat saumattoman ketjun elementit ja työkalut ja käyttää niitä päätöksenteon tukemiseen
- Osaa hyödyntää koneoppimista saumattomassa ketjussa
- Hallitsee mallinnuksen perusteet klassisessa ja Bayes-tilastotieteessä,
- Osaa valita erilaisiin aineistoihin sopivia tilastollisia menetelmiä sekä toteuttaa analyysejä ohjelmistoilla
- Osaa tehdä empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä arvioida johtopäätöstensä luotettavuutta
- Osaa yhdistää tilastollisen mallinnuksen osaksi päätöksentekoa tukevaa ketjua

Structure

Select all (27+ cr)