MUSPER Basic Studies in Musicology (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Musiikkitieteen perusopinnoissa lähestytään musiikkia monialaisena ilmiönä ja tutustutaan tutkijan taitojen perusteisiin sekä musiikkikulttuurisiin ilmiöihin.

Learning outcomes

Musiikkitieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- nimetä musiikintutkimuksen yleisiä suuntauksia

- määritellä musiikintutkimuksen peruskäsitteitä

- keskustella musiikista ja siihen liittyvistä ilmiöistä osana vertaisryhmää

- kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

- löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta

- arvioida musiikilliseen toimintaan vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta

- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin äänittämisessä ja käsittelyssä

- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä

Structure

Select all (25 cr)