Museologia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
 2. Suunnittele opintosi. 
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Museologian sekä taidehistorian ja taidekasvatuksen 6.9.2022 yhteisen Zoom-infon esitys. Linkkistä lataat infotilaisuuden esityksen pdf-tiedostona koneellesi.

2 Museologian perusopinnot


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Museologian perusopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta:

 • MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op)
 • MSLP024 Kokoelmatyö (6 op)
 • MSLP030 Museo ja yleisö (6 op)
 • MSLP040 Työssäoppiminen (8 op)

Opintojaksoissa suoritustapoina ovat muun muassa esseet tai verkkotentit sekä harjoitustehtävät ja harjoittelu. Jokaisesta perusopintojen suoritustavasta tullaan järjestämään lukuvuoden aikana kaksi toteutusta. Huomioi, että suoritustapa viittaa aina kokonaiseen opintojaksoon, jonka suoritus saattaa koostua useammasta oppimistehtävästä.

Museologian perusopinnot ovat suoritettavissa etänä verkon välityksellä. Huomioi kuitenkin, että opinnoissa on tehtäviä, joiden suorittaminen edellyttää yhteistyötä museoiden kanssa.

Kurssilla MSLP024 Kokoelmatyö tehdään tallennusharjoitus ammatillisesti hoidetussa museossa, jonka opiskelija voi itse valita. Tallennusharjoituksessa opiskelija valitsee tallennuksen aiheen ja toteutustavan yhdessä museon kanssa, laatii tallennussuunnitelman, toteuttaa tallennuksen kenttätyömenetelmiä käyttäen, tallentaa keräämänsä aineiston museoon sekä laatii tallennuksesta raportin. Jos opiskelijalla on aiempaa työkokemusta nykydokumentoinnista tai vastaavasta tallennustyöstä, harjoitusta ei tarvitse tehdä. Sen sijaan tehdään korvaava kirjallinen tehtävä.

Kurssiin MSLP030 Museo ja yleisö sisältyy museopedagoginen harjoitus, jossa piskelija suunnittelee ja toteuttaa opastuksen, työpajan tms. yleisötyön harjoituksen museossa.

Kurssi MSLP040 Työssäoppiminen I sisältää 6 viikon työharjoittelun ammatillisesti hoidetussa museossa. Opiskelija etsii harjoittelupaikan itse. Jos opiskelijalla on aiempaa työkokemusta museosta vähintään 3kk, harjoittelua ei tarvitse tehdä. Se korvataan tekemällä reflektoiva raportti aiemmasta työkokemuksesta.

Alla olevasta taulukosta näet museologian perusopintojen opintojaksojen ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat lv. 2023–2024. Opiskelutapa "verkko-opiskeluun" voi sisältyä erilaisia tai valinnaisia suoritustapoja, jotka ilmoitetaan kurssin tarkemmassa kuvauksessa Korpissa tai Sisussa. jne.
Tutustu lukuvuoden 2023 - 2024 suunnitelmaan. (pdf)


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

On suositeltavaa, että aloitat opinnot museologian johdantokurssista (MSLP010), mutta opinnot on mahdollista tehdä muussakin itselle sopivassa järjestyksessä. Lukuvuoden opinnot voit suorittaa esimerkiksi näin:

Esimerkki opintojen suorittamisesta vuoden (12 kk) aikana

 • Syys-lokakuu (2 kk): Johdanto museologiaan
 • Marras-tammikuu (3 kk): Kokoelmatyö tai Museo ja yleisö
 • Helmi-huhtikuu (3 kk): Museo ja yleisö tai Kokoelmätyö
 • Touko-elokuu: Työssäoppiminen 6 viikkoa

Esimerkki opintojen suorittamisesta kahden vuoden aikana (24 kk):

 • Syys-joulukuu (4 kk): Johdanto museologiaan
 • Tammi-kesäkuu (6 kk): Kokoelmatyö tai Museo ja yleisö
 • Elo-joulukuu/tammikuu (6 kk): Museo ja yleisö tai Kokoelmatyö
 • Helmi-kesäkuu: Työssäoppiminen

Museologian perusopintojen suorittaminen 12 kk aikana edellyttää, että sinulla on mahdollisuus paneutua opiskeluun esimerkiksi puolipäiväisesti tai sinulla on aiempaa työkokemusta, jolla voit korvata kurssien tehtäviä. Jos teet museologian perusopintoja työn tai esimerkiksi gradun teon ohessa eikä sinulla ole aiempaa museotyökokemusta, kannattaa laatia kahden vuoden (24 kk) opinto-ohjelma.

3 Opiskelukirjallisuus


Heti opintojen alussa kannattaa varmistaa, että saat käsiisi tarvittavan opiskelukirjallisuuden. Tarkista, onko kirjallisuus lainattavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston e-aineistosta tai lähikirjastostasi. Valitettavasti museologian perusopintojen kurssikirjallisuudesta vain pieni osa on saatavissa e-aineistona. Jos asut Jyväskylän lähellä, suosittelemme hankkimaan kirjastokortin Jyväskylän yliopiston kirjastoon heti opintojen alkuvaiheessa.Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin. Opintojaksojen sisältöihin, suoritustapoihin tai opintojen ajoittamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa yliopistonopettaja Arja Turunen, arja.h.turunen@jyu.fi