Kuntoutuksen opintoja

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot ovat laajuudeltaan 25-30 opintopistettä. Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Osa opintokokonaisuuden opintojaksoista tarjotaan Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina.