KPTOLUKOK Learning and instruction of literacy skills across educational settings (15–25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Tweet text

Moduulissa perehdytään luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen, ohjaamiseen ja kehityksen tukemiseen.

Description

Tämä temaattinen moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista:

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella luku- ja kirjoitustaitojen oppimista ja opetusta tutkimustiedon ja opetussuunnitelmien näkökulmista
 • tuntee luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen erityispiirteitä eri ikä- ja kehitysvaiheissa
 • osaa edistää kielitietoista toimintakulttuuria
 • osaa ohjata monilukutaidon (monimuotoisten tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) oppimista
 • on saanut valmiuksia vastata yksilöllisiin tarpeisiin luku- ja kirjoitustaitojen oppimisessa sekä tukea kaikkien oppijoiden suomen kielen oppimista ja monikielisyyttä
 • tuntee pedagogisia lähestymistapoja oppimismotivaation tukemiseen ja oppimisen formatiiviseen arviointiin
 • ymmärtää innostavien tekstien ja oppimisympäristöjen sekä lukemiseen sitoutumisen merkityksen luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisessa
 • osaa soveltaa toiminnallisia työtapoja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisessa  

Structure

Select all (25 cr)