Erityispedagogiikka

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan. 
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Tutustu perusopintojen esittelytallenteeseen (10.55 min.). Polkuavain PErusOp. Voit tutustua myös perusopintojen diaesitykseen 2022-23 (pitkä versio, linkit aktiivisia). Avaa PDF

Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Tieteellinen kirjoittaminen

Arviointia ohjaavat kriteerit

2 Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Katso täältä tarkemmat ohjeet opiskelusuunnitelman laatimiseen.

Opiskeluaikataulun suunnittelussa sinua auttaa erityispedagogiikan perusopintojen opetusohjelmakoonti (ks. alla oleva Perusopintojen opetussuunnitelma lv. 2023–2024). Hahmottele, mitkä suoritustavat sopivat omaan aikatauluusi ja tärkeää on laittaa niiden ilmoittautumisaika itselle muistiin. Lähetä HOPS sähköpostilla opettajalle (Liisa Kytölä liisa.kytola@jyu.fi). Hän kommentoi suunnitelmaasi lyhyesti.

Korvaavuudet: Voit hakea korvaavuutta muissa yliopistoissa (joissain tapauksissa YAMK/AMK) tehdyillä, alle 10 vuotta vanhoilla erityispedagogiikan opinnoilla, mikäli opinnot vastaavat osaamistavoitteiltaan, sisällöltään ja laajuudeltaan korvattavaksi haettavaa opintojaksoa.

Perusopinnot tulee myös suorittaa loppuun ennen kuin korvaava suoritus vanhenee. Ammattikorkeakoulujen opinnoista tai täydennyskoulutuksista ei pääsääntöisesti myönnetä korvaavuutta ilman erillistä sopimusta koulutuksen järjestäjien kesken. Tarvittaessa voit kuitenkin olla yhteydessä: liisa.kytola@jyu.fi

Jos olet tehnyt erityispedagogiikan opintojaksoja aikaisempien opetussuunnitelmien mukaan Jyväskylän yliopistossa avoimen tai tiedekunnan puolella 10 vuoden sisällä, niin voit pyytää siirtymäsuunnitelmaa. Tällöin et hae korvaavuutta AHOT-käsittelyn kautta.

Lisätietoa AHOT-prosessista ja käytännöistä löydät HelpJYU -palvelusta: Ohjeet - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) avoimen yliopiston opinnoissa (jyu.fi)

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Erityispedagogiikan perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina.  Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Suosittelemme, että teet opintojesi alussa JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) oppimistehtävän. Ilmainen opintojakso on tarkoitettu kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille tai opintoja suunnitteleville. Muista myös Avoimen etäohjaustilaisuudet.

Erityispedagogiikan perusopinnoissa jaksojen suoritusjärjestys on vapaa. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan jaksosta ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op) tai jaksosta ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op). Nämä jaksot johdattavat sinut hyvin erityispedagogiikan ilmiöiden pariin.

2.4 Perusopintojen opetussuunnitelma lv. 2023 - 2024

Alla olevasta taulukosta näet erityispedagogiikan perusopintojen opintojaksojen ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat lv. 2023-2024. Opiskelutapa "verkko-opiskeluun" voi sisältyä erilaisia tai valinnaisia suoritustapoja. Verkko-opiskelun tarkemmat kuvaukset ja aikataulut näet, kun opinto-oppaan ilmoittautumislinkit aukeavat (syyslukukauden osalta touko-kesäkuussa 2023, kevätlukukauden osalta syksyllä 2023). Voit hyödyntää alla olevaa kuvaa, kun suunnittelet opintojasi.

Voit ladata yllä olevan kuvan pdf-tiedostona omalle koneellesi.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op)

3.1 Esitiedot

Tutkimusmenetelmäopintoihin ja proseminaariin ilmoittauduttaessa tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot. Kullekin opintojaksolle vaadittavat edeltävät opinnot löydät opinto-oppaasta ko. opintojaksolta kohdasta Esitietojen kuvaus. Tarkistathan opintojaksolle tarvittavat esitiedot ennen ilmoittautumistasi.

3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aineopintojen aluksi suosittelemme, että laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintoja varten. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi sekä selkiyttämään opintojesi aikataulua. Suunnittele, mitkä jaksot ja suoritustavat sopivat sinun tavoitteisiin. Laita myös suoritustapojen ilmoittautumisaika itsellesi muistiin. Tutustu aineopintojen suoritusjärjestykseen, opetusohjelmakoontiin (ks. välilehti Aineopintojen opetussuunnitelma lv. 2022-2023) ja katso tämä tallenne (8 min), polkuavain: pEREhdy. Ne auttavat sinua aineopintokokonaisuuden opiskelun suunnittelussa.

Ota  täältä valmis hops-pohja opiskelusuunnitelman laatimiseen.

Lähetä HOPS sähköpostilla opettajalle (Sanna Uotinen sanna.uotinen@jyu.fi). Hän kommentoi suunnitelmaasi lyhyesti.

Muista myös Avoimen etäohjaustilaisuudet.

Korvaavuudet: Mikäli olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintoja Jyväskylän yliopistossa aiemman opetussuunnitelman mukaan, voit tiedustella jaksojen vastaavuuksia nykyiseen opetussuunnitelmaan Sanna Uotiselta (sanna.uotinen@jyu.fi). Huomaa kuitenkin, että yksittäiset opintojaksot, jotka on tehty yli 10 vuotta sitten, eivät korvaudu. Poikkeuksena tähän on Jyväskylän yliopistossa tehdyt Proseminaari + menetelmäopinnot, joiden hyväksilukua voit tiedustella, vaikka niiden suorittamisesta olisi yli 10 vuotta.

Muissa yliopistoissa tehdyillä, alle 10 vuotta vanhoilla erityispedagogiikan opinnoilla, voit hakea korvaavuutta AHOT-käsittelyn kautta, mikäli opinnot vastaavat osaamistavoitteiltaan, sisällöltään ja laajuudeltaan korvattavaksi haettavaa opintojaksoa. Lisätietoa AHOT-prosessista ja käytännöistä löydät HelpJYU -palvelusta: Ohjeet - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) avoimen yliopiston opinnoissa (jyu.fi)

3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Erityispedagogiikan aineopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Huomioithan kuitenkin, että joidenkin jaksojen suoritustapoihin kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta iltaisin tai viikonloppuisin.

Tutustu tarkemmin Avoimen yliopiston opintojen erilaisiin suoritustapoihin. Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksojen suoritustavat löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

3.4 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Aineopinnoissa on tärkeää huomata opintojen suoritusjärjestys (katso sivun lopussa oleva kuva). Sisältöopintojen suorittamisjärjestys on vapaa. Sisältöopintoja tehdään 15 op. Sisältöjaksoja on yhteensä viisi, joten voit valita sinua kiinnostavimmat kolme jaksoa. Opintojen alkupuolella kannattaa aloittaa tutkimusmenetelmäopinnot.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään ERIA4200 Proseminaari (9 op) ja LIB1THP (1 op). Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) ja KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op) + KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) on suoritettava viimeistään ERIA4200 Proseminaari -opintojakson aikana. Jakso KTKO1005 tehdään ennen jaksoa KTKA2020. Vahvasti suosittelemme, että teet menetelmäjaksot ennen Proseminaaria. Kun ilmoittaudut Proseminaariin, ilmoittaudu myös jaksolle LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op), joka tehdään samanaikaisesti Proseminaarin kanssa.

ERIA4200 Proseminaarin tilalla voit halutessasi suorittaa jaksot ERIA283 Harjoittelu (5 op) ja KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op). Mikäli aiot hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, suosittelemme jaksoa ERIA4200 Proseminaari (9 op). Tarkista ajantasaiset opiskelijavalintaperusteet aina siitä yliopistosta ja tiedekunnasta, jonne aiot hakea opiskelemaan.

Proseminaariin voit tutustua katsomalla proseminaarin orientaatiotallenteen (21:26 min).

3.5 Aineopintojen opetussuunnitelma lv. 2023 - 2024

Alla olevasta taulukosta näet erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksojen ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat lv. 2023-2024. Opiskelutapa "verkko-opiskeluun" voi sisältyä erilaisia tai valinnaisia suoritustapoja. Verkko-opiskelun tarkemmat kuvaukset ja aikataulut näet, kun opinto-oppaan ilmoittautumislinkit aukeavat (syyslukukauden osalta touko-kesäkuussa 2023, kevätlukukauden osalta syksyllä 2023). Voit hyödyntää alla olevaa kuvaa, kun suunnittelet opintojasi.


Voit ladata yllä olevan kuvan pdf-tiedostona omalle koneellesi.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.