Erityispedagogiikka

Ajankohtaista

Kevätlukukauden 2023 opinto-ohjelma: Kevätlukukauden toteutukset päivitetään Korppiin myöhemmin. Katso ennakkotietoa aikatauluista perus- ja aineopintojen koosteista Näin aloitan opintoni- välilehdeltä.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on siirtynyt APA:n (APA 7) mukaiseen viittaamiseen. Ohjeet löytyvät Näin aloitan opintoni-välilehdeltä.

Blogi, Erityispedaogiikka: Onko vanha keino parempi kuin pussillinen näyttöön perustuvia uusia? https://www.avoin.jyu.fi/fi/blogit/erityispedagogiikka-tutkittu-tieto

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu verkkokurssi (5 op) järjestetään 17.10. - 4.12. välisenä aikana. Ilmoittautuminen päättyy 9.10. https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=250590. Tervetuloa rakentamaan moninaisuuden kylää kanssamme roolihahmojen avulla. Aiheina mm. asenteet, ennakkoluulot, syrjintä, rasismi, toiseus, vammaisuus, eettisyys ammatillisessa toiminnassa, osallisuus. Verkkokurssimme muodostuu eri osatehtävistä, joissa painottuvat keskustelut ja yhteinen työskentely. Kurssi on saanut hyvää palautetta erilaisesta toteuttamistavastaan. Tämä verkkokurssi sopii sinulle, jos kaipaat niin ryhmän kuin opettajankin tukea opiskeluusi. Kurssi toteutuu, kun opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 15.

Oppimistehtävän ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op) ilmoittautuminen on Korpissa avoinna 26.10. saakka https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=250721. Tule mukaan, mikäli sinua kiinnostavat esimerkiksi portaittainen tuki oppimisessa, näyttöön perustuvat tuen periaatteet sekä yksilöllisesti ja ryhmissä toteutettavat tuen keinot ja interventiot. Tämä opintojakso soveltuu eri koulutusasteilla työskenteleville henkilöille tai kasvatus-, opetus- tai ohjausalalle suuntautuville. Saat ymmärrystä esimerkiksi näyttöön perustuvan tuen roolista oppimisen pulmissa, samoin kuin mm. eriyttämisestä, joustavista ryhmittelyistä sekä erilaisten interventioiden käyttämisestä kohdennetun tuen työkaluina.

Oppimistehtävä koostuu useasta erityyppisestä osatehtävästä ja voit tehdä sen täysin itsenäisesti (yhdessä tehtävässä on myös paritehtävä-mahdollisuus). Oppimistehtävään sisältyy keskusteluja ja vertaispalautetta - yhtenä keskeisenä tavoitteena on vertaisoppiminen. Tule siis mukaan oppimaan!

Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys ERIA1080 (5op): Syksyllä jakso toteutetaan verkkokurssina, jossa pääset vaihtamaan ajatuksia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautuminen päättyi 19.9., mutta mukaan mahtuu vielä, mikäli otat yhteyttä pikaisesti viimeistään to 22.9. liisa.kytola@jyu.fi. Kurssi alkaa 26.9. ja ensimmäinen verkkotapaaminen on 29.9.