STOA2005 Professional Skills in Social Work (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opiskelija tutustuu sosiaalityön ajankohtaisiin menetelmäkeskusteluihin, käytetyimpiin työmenetelmiin, niiden teoreettisiin perusteisiin ja soveltamiseen. Opiskelija perehtyy ammatilliseen vuorovaikutukseen osana sosiaalityön asiakastyötä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy ja harjoittelee sosiaalityössä tarvittavia asiakastyön taitoja ja ammatillisia käytäntöjä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee sosiaalityön menetelmien teoriapohjaa ja keskeisiä työmenetelmiä. Opiskelija hallitsee sosiaalityön ammatillisten vuorovaikutustaitojen perusasiat ja pystyy hyödyntämään työmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaalityön eettiset lähtökohdat huomioiden.

Description of prerequisites

Edellytetään, että STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I on suoritettu

Recommended prerequisites

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Trevithick, Pamela (2011/2012): Social Work Skills and Knowledge: a practice handbook. McGraw-Hill Education, 3rd ed. (ISBN 978-0-33-523807-1 nidottu ISBN 0-33-523807-6 nidottu ISBN 9780335240623 verkko)
  • Hohman, Melinda (2012): Motivational Interviewing in Social Work Practice. Guilford Press. Myös vuoden 2015 painos käy. (ISBN 1-60918-969-8 hardcover ISBN 978-1-60918-969-3 hardcover ISBN 978-1-4625-2369-6 nidottu ISBN 9781609189709 verkko)
  • Payne, Malcolm (2020): How to Use Social Work Theory in Practice. An Essential Guide. Policy Press, Bristol University Press. (ISBN: 978-1447343776)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching