STOP1006 Social Work Practice I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön peruopintojen pakollinen jakso. Vapaa kaikille.

Description

Kontaktiopetuksessa käsitellään sosiaalityön toimintakenttiä ja sosiaalityötä ammattina sekä rakennetaan omaa suhdetta niihin. Opiskelijat hankkivat itselleen paikan, jossa he perehtyvät sosiaalityöntekijöiden työhön ja havainnoivat sosiaalityön käytäntöjä 10 työpäivän ajan. Opiskelija laatii jaksosta teoreettis-empiirisen esseen, joka esitellään seminaarityöskentelyn aikana.

Learning outcomes

Opiskelija saa jaksolla käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan sosiaalityön käytännön toimintaa. Opiskelija oppii tunnistamaan vaikeiden elämäntilanteiden merkityksiä sekä niiden tuottamien tuen tarpeiden lähtökohtia. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön erilaisia toimintaympäristöjä ja kohdeilmiöitä suhteessa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin. Opiskelija tunnistaa omia arvolähtökohtiaan ja hahmottaa sosiaalityön eettisiä arvoja ja ammatillisia periaatteita sekä ymmärtää tuen tarpeessa olevan ihmisen kohtaamisen ja hyvien vuorovaikutustaitojen merkityksen.

Additional information

Sosiaalityön perusopintoja muuna kuin tutkinto-opiskelijana suorittava suorittaa Sosiaalityön käytännöt I -jakson samalla tavalla kuin sosiaalityön tutkinto-opiskelijat.

Opintojaksoon kuuluva aloitusseminaari tulee olla käytynä ennen käytännön harjoittelun aloittamista.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, työssäoppimisjakso (10 työpäivää) ja kirjallinen tehtävä. Suoritustapa on sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille sama.
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen, työssäoppimisjakson ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching