RUOA207 History of Swedish Literature (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kirjallisuus osana muuta kulttuurintuntemusta on tärkeää kaikille kielen ja kulttuurin asiantuntijoille: lukeminen kehittää kieltä ja avaa uusia maailmoja kulttuuriin. Kielen monet mahdollisuudet ja ulottuvuudet tulevat kirjallisuudessa monipuolisesti esiin, ja ne heijastelevat aina myös omaa aikaansa. Kurssilla syvennetään ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden tuntemusta tutustumalla monipuolisesti ruotsinkielisen kirjallisuuden kehitykseen keskiajalta 2000-luvulle osana laajempaa kulttuurihistoriallista kontekstia. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään ruotsinkielisen kirjallisuushistorian ajanjaksot ja on perehtynyt keskeisiin ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden klassikoihin Ruotsista ja Suomesta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja kirjallisuusesseet TAI essee TAI suullinen tentti

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee ruotsinkielisen kirjallisuuden kehityksen pääpiirteet osana pohjoismaista ja laajempaa eurooppalaista kirjallisuushistoriaa sekä 
 • on perehtynyt vanhemman ruotsinkielisen kirjallisuuden keskeisiin edustajiin eri aikakausilta.

Additional information

Arviointiperusteet

Arvosteluasteikko 0-5. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi.

Description of prerequisites

RUOP207 Modern svensk litteratur

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur.

Literature

 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen.
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken Julie.
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus sekä kirjallisuusesseet.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kirjallisuusesseet.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Ota yhteyttä kurssin opettajaan ja sovi esseen aiheesta, kirjallisuudesta sekä aikataulusta.
Evaluation criteria:
Kirjallisuusesseet. Esitellään tarkemmin itsenäisestä suorituksesta sovittaessa.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Sovi suullisen tentin ajankohdasta opettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kirjallisuusesseet.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja kirjallisuusesseet.

Study materials:

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur.

Literature:
 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallisuusessee
Language:
Swedish
Study methods:

Kirjallisuuden lukeminen, esseen kirojittaminen.

Study materials:

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur

Literature:
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/.
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken Julie.
 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen.
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Suoriutuminen suullisessa tentissä
Language:
Swedish
Study methods:

Kirjallisuuden lukeminen ja suullinen tentti

Study materials:

B. Olsson & I. Algulin ym. (2013 tai uud.) Litteraturens historia i Sverige. (6. painos). Lund: Studentlitteratur.

Literature:
 • Selma Lagerlöf. (1912). Körkarlen.
 • August Strindberg. (1887). Fadren TAI August Strindberg. (1888). Fröken Julie.
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista kaunokirjallista teosta, jotka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Kurssilla luettava kaunokirjallisuus on saatavilla osoitteesta https://litteraturbanken.se/.

Teaching