OEAP3000 Teaching Practice in Early Years Education (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso sijoittuu erityisesti Tieteellisen osaamisen, Pedagogisen osaamisen sekä Vuorovaikutusosaamisen ja moninaisuuteen liittyvän osaamisen ydinosaamisalueille. Kurssin keskeisenä sisältönä on:

 • Opetuksen suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi huomioiden esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmat
 • Lapsikeskeinen pedagogiikka
 • Vuorovaikutus lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä omassa toiminnassa
 • Eheyttäminen ja eriyttäminen
 • Yhteistyö opetuksen toteuttamisessa
 • Kodin ja koulun välinen sekä monialainen yhteistyö

Suoritustavat

Opetuksen suunnittelu, toteutus, ja arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
 • havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä edistää vuorovaikutusta oman toimintansa kautta
 • tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen yhteydessä olevat keskeiset tekijät
 • soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2
 • tunnistaa ja soveltaa lapsikeskeisen pedagogiikan työtapoja eri oppiaineissa huomioiden esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmat
 • tunnistaa ja soveltaa yhteisopettajuuden työtapoja
 • tunnistaa ja soveltaa kotien ja eri ammattilaisten kanssa toteutettavan yhteistyön työtapoja

Description of prerequisites

Avoimessa yliopistossa esitiedot ovat seuraavat: Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Lisäksi alla olevassa pakollisessa esitietoryhmä 1:ssä esitetyt opintojaksot (OEAP1011, OEAP1021 ja OEAP1030) koskevat vain avoimen yliopiston opiskelijoita.

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu opetusmateriaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, opetustuntien pitäminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching